DrZdrowie S.A.
ul Kamionkowska 51
03-812 Warszawa
tel. 22 673 14 28
fax. 22 879 76 60/61