DrZdrowie S.A.
ul Agrarna 9a
04-269 Warszawa
tel. 22 673 14 28
fax. 22 879 76 60/61